Financieel

Het financiële verslag van 2021

geld malawi

Saldo per 1-1-2021 €   4.416,47
Donaties  €   17.050,75
Totaal €   21.467,22
Uitgaven 
Bankkosten €  216,76
Collegegeld Augustine €      1.150,00
Collegegeld Feli €      200,00
Hulp Covid €      1.000,00
Bouw opslagruimte annex keuken €      10.150,00
kosten website €        72,16
Aankoop voor pompoendagen € 263,80
Kaarten van Ernest €         155,00
Educatie volwassenen €   3.250,00
Portokosten kerstbrief €        18,20
Uitgaven totaal €   16.475,92
Betaalrekening, Saldo 31-12-2021  €   4.991,30
Spaarrekening
Saldo 01-01-2021 €   2.975,54
Rente €          0,30
Totaal €  2.975,84
TOTAAL IN KAS €  7,967,14