• Nederlands
  • English

Financieel

Het financiële verslag van 2016

geld malawi

Saldo per 1-1-2016 €   7.753,52
Betaalrekening  €   3.395,00
Spaarrekening   €   4.328,37
Rente 2015  € 20,55
Rente 2016    € 9,60
Totaal Saldo €   7.753,52
Giften in 2016 €   7.549,10
Te Besteden € 15.302,62
Uitgaven in 2016 € 10.196,00
Saldo 31-12-2016 €  5.106,62
Betaalrekening  €  1.303,10
Spaarrekening   €  3.803,52
Totaal  €  5.106,62
Saldo per 31-12-2016 €  5.106,62

 

Overzicht uitgaven
Bankkosten       €180,24
Gift voor hongersnood €500,00
Zonnepanelen €1.650,00
Visitekaartjes €29,97
Verzenden laptops en mobiele telefoons €119,50
Braderie kraamhuur  €28,50
Nieuwe batterij laptop verzonden  €40,00
kosten website   €39,00
Dank je wel brief   €113,39
Schoolgeld €3.810,00
Nieuwe schoolbankjes   €2.845,00
Renovatie leraarhuizen en badkamers hostel €840,00
TOTAAL UITGAVEN  €10.196,13