• Nederlands
  • English

Financieel

Het financiële verslag van 2020

geld malawi

Saldo per 1-1-2020 €   1.632,55
Donaties  €   9.703,15
Totaal €   11.335,70
Uitgaven 
Bankkosten €  198,94
Maisproject €   3.520,00
Educatie volwassenen €   2.200,00
Verzenden pakket €         60,00
Collegegeld Augustino €      735,00
Collegegeld Judith €      100,00
kosten website €        70,89
Portokosten kerstbrief €        34,40
Uitgaven totaal €   6.919,23
Spaarrekening
Saldo 01-01-2020 €   2.975,54
Rente €          0,30
Saldo 31-12-2020 €  2.975,84
Saldo per 31-12-2020 €  7,392,31