• Nederlands
  • English

Financieel 2014

Het financiële verslag van 2014

geld malawi

Saldo per 1-1-2014 € 8.227,54
Giften in 2014 € 4.231,40
Totaal € 12.458,94
Uitgaven
Bankkosten € 228,55
Kosten website € 39€,50
Porto dank je wel brieven € 46,35
Kosten stichting in Malawi € 75,00
Kantoorartikelen € 15,00
Verzenden laptops € 119,90
Zonnepanelen voor 2 lokalen middelbare school € 3.956,00
Collegegeld en boeken € 2.683,00
Staande lampen voor hostel € 210,00
Totaal € 7.373,30
Saldo per 1-1-2015 € 5.085,64