• Nederlands
  • English

Financieel 2017

Het financiële verslag van 2017

Saldo per 1-1-2017
 Betaalrekening   € 1.303,10
 Spaarrekening   € 3.803,52
 SALDO TOTAAL    € 5.106,62
 Giften in 2017  € 5.106,62
 TOTAAL TE BESTEDEN     € 14.484,57
 Uitgaven zie specificatie   € 7.671,12
 SALDO PER 31-12-2016     € 6.813,45
 Verdeeld over:
lopende rekening € 1.119,93
Spaarrekening € 5.693,52
TOTAAL € 6.813,45

 

Uitgaven

 Bankkosten       221,16
 Studie Asimenye              2.340,00
 Studie Atusaye                    330,00
 Studie Judy                            400,00
 Studie Wisa                            560,00
 hulp bij hongersnood           250,00
 Bouw toiletten                    2.040,00
 Schoolboeken         205,00
 Bouw nurseryschool           1.150,00
 Website          39,00
Gift Steven Bulambo              100,00
Bedankbrieven Kerstmis €       35,96 
Totaal   7.671,12