• Nederlands
  • English

Financieel 2018

Saldo per 1-1-2018
Betaalrekening€ 1.119,93
Spaarrekening€ 5.694,56
SALDO TOTAAL € 6.814,49
Giften in 2018€ 11.259,10
TOTAAL TE BESTEDEN€ 18.073,59
SALDO PER 31-12-2018€ 8.120,14
Verdeeld over:
Betaalrekening€ 3.145,58
Spaarrekening € 4.974,56
TOTAAL€ 8.120,14
Specifikatie totale uitgaven 2018
Bankkosten € 228,85
Visitekaartjes€ 31,60
Collegegeld
Assimenye€ 2.100,00
Judith€ 850,00
Kunstmest voor het dorp€ 150,00
Eindbetaling Toiletten – St. Matthias sec. school         € 635,00
Bouw Een Aarde kleuterschool CCAP€ 5.750,00
Website€ 69,00
Eindejaarsbedankbrieven€ 80,00
Diverse kosten€ 59,00
TOTAAL€ 9.953,45